Vlambooggevaar

 

Bij schakelhandelingen, het trekken van mespatronen en vervangen van zekeringen kunnen vlambogen ontstaan. Hierbij treden heel hoge temperaturen, wolken met opgedampte metalen en intense (licht) straling op. Deze ongewenste effecten kunnen grote schade aan de installatie en ernstige verwondingen veroorzaken.

Wanneer er geen specifieke maatregelen worden genomen ontstaan bij alle schakelhandelingen in de elektrotechnische installatie vlambogen. Zelfs het vonkje bij de lichtschakelaar thuis is een vlamboog! Bij de lichtschakelaar thuis, en normaal gebruik zal daar geen gevaar of schade door ontstaan. Het risico voor mens en dier is beperkt.

Voor Europese bedrijven en instellingen bestaat er geen expliciete verplichting om in het werk een analyse op de risico’s en het gevaar van vlambogen uit te voeren. In tegenstelling tot andere continenten en landen zijn werkgevers in Nederland echter wel volgens de ARBO-wet verplicht risico’s te inventariseren. Dit staat in de Arbo-wet artikel 5.  Een goede basis voor de analyse wordt geboden door de Nederlandse normen voor de bedrijfsvoering in elektrische installaties.

Sinds Mei 2015 is nu in de Nederlandse normen voor veilig werken met elektrotechniek, NEN3140 voor de laagspanning en NEN3840 voor hoogspanning, het vlambooggevaar opgenomen. Hiermee is de wens van vele veiligheidskundigen in vervulling gegaan. Dit biedt samen met de gehele norm een goede houvast tot veilige werkzaamheden en bedrijfsvoering in de elektrotechniek.

Eén van de preventieprincipes in de veiligheidskunde is het vereiste om veiligheidsprocedures aan technische vooruitgang en informatie aan te passen.  Door de uitbreiding van deze  NEN normen met de bijlage B5 voor vlambooggevaar kunnen risico beperkende maatregelen nog beter getoetst worden.